Styrelsen

 

Styrelsen för Pennteckningen 1 2017/2018

 

Rickard Bergman - Ordförande

Tfn: 076 760 25 54

Thorun Runesson - Sekreterare

Norma Trifunovic - Ordinarie ledamot

Kenneth Elmquist - Ordinarie ledamot

Fredrik Toreheim - Suppleant

Cristina Loman - Suppleant

 

 

 

E-post:

styrelsen@pennteckningen.se

 

 

Styrelsemöten

Föreningens styrelse har möte en gång i månaden. Detta innebär att alla inkomna ärenden där det krävs ett beslut från styrelsen tas på detta möte. Detta gäller även godkännande av nya medlemmmar.

 

Har du frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till oss!

 

Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 1

Gullmarsvägen 8

121 40 Johanneshov

org.nr. 769606-7235