Mäklarinformation


INFORMATION TILL MÄKLARE


Registrera Överlåtelser


Vid försäljning går det bra att gå in på https://www.principredovisning.se/ och ladda upp överlåtelser så signerar styrelsen digitalt.
Lägenheten


 • I månadsavgiften för varje lägenhet ingår vatten & värme.


 • Föreningen har ett gruppavtal med Comhem/ Tele2, bredband och TV ingår i hyran.


 • Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd och ett matkällarförråd. Huset har ett gemensamt cykelförråd samt två bokningsbara tvättstugor.


 • Fjorton lägenheter har öppen spis.


Föreningen


 • Föreningen består av 59 lägenheter varav 58 är bostadsrätter och en är hyreslägenhet.


 • Pennteckningen 1 är en äkta förening som bildades 2001 och samma år köptes fastigheten av föreningen.


 • Föreningen äger tomten som fastigheten står på samt den närliggande marken till fastigheten. Tomten innefattar entrén fram till trottoaren samt kringliggande mark runt om husets alla övriga sidor.


 • Föreningen har en mycket god ekonomi.


 • Det finns två hyreslokaler; tandläkarmottagningen Gullmarskliniken samt Restaurangen Happie Hands.


 • Föreningen har 14 st parkeringsplatser som tilldelas enligt ett kösystem.


 • Gällande överlåtelser så tar föreningen ut en överlåtelseavgift som högst får uppgå till 2.50 % av prisbasbeloppet. Denna avgift betalas av säljaren.


 • Föreningen tar en pantsättningsavgift på högst 1% av gällande prisbasbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.


 • Medlemsansökan skickas till: Styrelsen Pennteckningen 1, Gullmarsvägen 8, 121 40 Johanneshov.


 • Föreningen accepterar ej juridiska personer som medlem vid förvärv av lägenheten för bostadsändamål.


 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Princip Redovisning AB. Den tekniska förvaltningen sköts av Åkerlunds Fastighetsförvaltning AB. Se mer info under Förvaltning.


Fastigheten


 • Byggår 1945-1946


 • Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.


 • Ventilationen sköts med självdrag och mekanisk frånluft där fläkten styrs från taket.


 • VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004-2007.


 • Fasadens norra, södra och östra sida renoverades 2005-2006. Bedömningen var då att den västra fasadsidan var i så pass bra skick att den inte behövde renoveras.
 • Relining av avloppstråk i källargolv 2008.


 • En omfattande hissrenovering gjordes 2009.


 • Den från början enda gemensamma tvättstugan byggdes om till två stycken mindre tvättstugor där alla maskiner också byttes ut 2010. I varje tvättstuga finns två stycken maskiner, en torktumlare samt torkskåp.


 • Ventilationssystemet rengjordes 2011.


 • Expansionskärlet till värmesystemet byttes ut 2012.


 • Fastighetens avloppstammar samt stickningar spolades 2013.


 • Under våren 2014 utfördes ett fönsterbyte i hela huset samt renovering av takterrassen
 • Våren 2017 utfördes stambyte av köksstammar.


 • Hösten 2019 anlades 13 st parkeringsplatser.


 • Under 2020 har alla fyra sidor genomgått fasadrenovering.


Stadgar

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019


INFORMATION TILL MÄKLARE


Lägenheten


 • I månadsavgiften för varje lägenhet ingår vatten & värme.


 • Föreningen har ett gruppavtal med Comhem/ Tele2, bredband och TV ingår i hyran.


 • Varje lägenhet har tillgång till ett vindsförråd och ett matkällarförråd. Huset har ett gemensamt cykelförråd samt två bokningsbara tvättstugor.


 • Fjorton lägenheter har öppen spis.


Föreningen


 • Föreningen består av 59 lägenheter varav 58 är bostadsrätter och en är hyreslägenhet.


 • Pennteckningen 1 är en äkta förening som bildades 2001 och samma år köptes fastigheten av föreningen.


 • Föreningen äger tomten som fastigheten står på samt den närliggande marken till fastigheten. Tomten innefattar entrén fram till trottoaren samt kringliggande mark runt om husets alla övriga sidor.


 • Föreningen har en mycket god ekonomi.


 • Det finns två hyreslokaler; tandläkarmottagningen Gullmarskliniken samt Restaurangen Happie Hands.


 • Föreningen har 14 st parkeringsplatser som tilldelas enligt ett kösystem.


 • Gällande överlåtelser så tar föreningen ut en överlåtelseavgift som högst får uppgå till 2.50 % av prisbasbeloppet. Denna avgift betalas av säljaren.


 • Föreningen tar en pantsättningsavgift på högst 1% av gällande prisbasbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.


 • Medlemsansökan skickas till: Styrelsen Pennteckningen 1, Gullmarsvägen 8, 121 40 Johanneshov.


 • Föreningen accepterar ej juridiska personer som medlem vid förvärv av lägenheten för bostadsändamål.


 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Princip Redovisning AB. Den tekniska förvaltningen sköts av Åkerlunds Fastighetsförvaltning AB. Se mer info under Förvaltning.


Fastigheten


 • Byggår 1945-1946


 • Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.


 • Ventilationen sköts med självdrag och mekanisk frånluft där fläkten styrs från taket.


 • VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004-2007.


 • Fasadens norra, södra och östra sida renoverades 2005-2006. Bedömningen var då att den västra fasadsidan var i så pass bra skick att den inte behövde renoveras.
 • Relining av avloppstråk i källargolv 2008.


 • En omfattande hissrenovering gjordes 2009.


 • Den från början enda gemensamma tvättstugan byggdes om till två stycken mindre tvättstugor där alla maskiner också byttes ut 2010. I varje tvättstuga finns två stycken maskiner, en torktumlare samt torkskåp.


 • Ventilationssystemet rengjordes 2011.


 • Expansionskärlet till värmesystemet byttes ut 2012.


 • Fastighetens avloppstammar samt stickningar spolades 2013.


 • Under våren 2014 utfördes ett fönsterbyte i hela huset samt renovering av takterrassen
 • Våren 2017 utfördes stambyte av köksstammar.


 • Hösten 2019 anlades 13 st parkeringsplatser.


 • Under 2020 har alla fyra sidor genomgått fasadrenovering.


Stadgar

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019