Förvaltare

Princip Redovisning AB är vår ekonomiska förvaltare fr o m 20220101.


Om du behöver kontakta Princip Redovisning AB görs detta på:

Telefonnummer: 070-739 56 50 eller 073-039 99 09

E-post: info@principredovisning.se

www.principredovisning.se (inloggning med bank id)