Om Pennteckningen 1

Välkommen till bostadsrättsföreningen Pennteckningen 1 på Gullmarsvägen 8!

Det är styrelsens ambition att du som boende ska känna dig välinformerad och delaktig i föreningens angelägenheter. På så sätt ökar trivseln och gemenskapen i vår förening.

Det är bland annat därför som vi har skapat den här hemsidan, för att alla medlemmar ska kunna hitta den viktigaste informationen om vad som är på gång i huset samt vad som gäller för oss boende. Det är också en möjlighet att snabbt och enkelt kunna kommunicera men vi vill också gärna ha kontaktnummer samt mailadress till alla boende. Har du inte redan meddelat detta så skicka gärna in till oss på styrelsen@pennteckningen.se


Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt om man kommer från en hyresrättslägenhet eller en enskild villa så finns det en del att uppmärksamma.


Tillsammans äger vi i huset bostadsrättsföreningen och fastigheten. Det innebär att vi också har ett gemensamt ekonomiskt intresse av att den sköts på bästa sätt och har ett stort inflytande över hur allt fungerar. Men det faktum att vi som regel bor väldigt nära varandra och dessutom har nära ekonomiska relationer innebär också en risk för konflikter mellan grannar och ibland också mellan föreningen. Kunskap, kommunikation och insikt är medlet för att vi ska trivas i huset och bostadsrättsföreningen.


Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.


Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet i direkt fysisk mening - även om det finns mycket starka inslag av ägande i bostadsrätten. Det är föreningen som är ägare till både huset och marken. Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen och har en nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta. Du äger alltså både din nyttjanderätt och en andel i föreningen - men detta ägande kräver samverkan med grannarna i föreningen.