Pågående och planerade renoveringar

Pågående renoveringar/underhåll

 

  • Renovering/återställande av 4 lägenheter efter vattenskada, december 2019-januari 2020. 

Planerade renoveringar/underhåll 


Genomförda renoveringar/underhåll


2019: 11 st nya parkeringsplatser har uppförts.

2017: Stambyte köksstammar under våren 2017.

2014: Balkongerna - besiktning   

2013: Avlopp - Fastighetens avloppstammar samt stickningar spolades.

2013: Ytskiktsförbättring källargång -  målning av dörrar och väggar i källaren.

2012: Expansionskärlet till värmesystemet byttes ut.

2011: Ventilationssystem rengjordes.

2011: Plattsättning på området för källsorteringsskåp.

2011: Ny källsorteringsskåp för hushållsopor köptes in, sopnedkast stängdes.

2010: Säkerhetsdörrar installerades till föreningens hyreslokaler, hyreslägeheter samt cykelförråd. Ny entrédörr till källaren från parkering installerades.

2010: Tvättstugan - den från början enda gemensamma tvättstugan byggdes om till två stycken mindre tvättstugor där alla maskiner byttes ut.

2009: Hissrenovering omfattande.

2008: Relining av avloppstråk i källargolv

2007: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2006: Fasadens norra, södra och östra sida har renoverats 2005-2006. Bedömningen var då att den västra fasadsidan var i så pass bra skick att den inte behövde renoveras.

VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2005: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2004: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 1

Gullmarsvägen 8

121 40 Johanneshov

org.nr. 769606-7235