Pågående och planerade renoveringar

Pågående renoveringar/underhåll


Västra fasaden renoveras efter en akut skada på putsen, samtliga fönster ses även över då brister från tidigare fönsterbyte uppkommit. 


Krubb Burger har tagit över lokalen efter Tumba Tatto och renovering pågår.


2020 v.38 börjar fasadrenovering av de 3 övriga fasader. 


Planerade renoveringar/underhåll


Samtliga fönster på de övriga tre fasaderna kommer att ses över efter brister från tidigare fönsterbyte.Genomförda renoveringar/underhåll


2020: Stamspolning av samtliga lägenheter i Maj 2020

2020: Renovering/återställande av 4 lägenheter efter vattenskada,

december 2019 - januari 2020. 

2019: 11 st nya parkeringsplatser har uppförts.

2017: Stambyte köksstammar under våren 2017.

2014: Balkongerna - besiktning   

2013: Avlopp - Fastighetens avloppstammar samt stickningar spolades.

2013: Ytskiktsförbättring källargång -  målning av dörrar och väggar i källaren.

2012: Expansionskärlet till värmesystemet byttes ut.

2011: Ventilationssystem rengjordes.

2011: Plattsättning på området för källsorteringsskåp.

2011: Ny källsorteringsskåp för hushållsopor köptes in, sopnedkast stängdes.

2010: Säkerhetsdörrar installerades till föreningens hyreslokaler, hyreslägeheter samt cykelförråd. Ny entrédörr till källaren från parkering installerades.

2010: Tvättstugan - den från början enda gemensamma tvättstugan byggdes om till två stycken mindre tvättstugor där alla maskiner byttes ut.

2009: Hissrenovering omfattande.

2008: Relining av avloppstråk i källargolv

2007: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2006: Fasadens norra, södra och östra sida har renoverats 2005-2006. Bedömningen var då att den västra fasadsidan var i så pass bra skick att den inte behövde renoveras.

VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2005: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.

2004: VA-stammarna i badrum byttes mellan 2004 - 2007.