Kort om oss

Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 1

Bostadsrättsföreningen är en äkta förening som bildades 2001 då även förvärvet av fastigheten ägde rum. Fastigheten består av ett flerfamiljshus med 59 lägenheter där 58 är bostadsrättslägenheter, en är hyreslägenhet samt två affärslokaler. Den totala ytan är 3066 kvm, varav 2796 kvm utgör lägenhetsyta och 270 kvm utgör lokalyta.


Föreningen äger tomten som fastigheten står på samt den närliggande marken till fastigheten. Tomten innefattar entré Gullmarsvägen 8 fram till trottoaren, samt kringliggande mark runt om husets alla övriga sidor.


Kvarteret Pennteckningen 1

Huset byggdes 1945 - 1946 efter ritningar av arkitekten Sture Frölén. Byggherre och byggmästare var Bror Bennström byggnadsfirma. Stadsdelen Johanneshov, som är belägen på Brunkebergsåsen förlägning söderut, byggdes ut under 1940-talet efter en stadsplan från 1939.


Marken ägdes av staten som krävde att Stockholms stad skulle gå med på, en för sin tid ovanligt hög exploatering, vilket staden motvilligt accepterade. Detta ledde bland annat till att denna typ av åtta till niovåningars tjockhus uppfördes. Till kommunens stora förvåning visade de sig bli mycket populära bland hyresgästerna