Stadgar

Stadgar och ordningsregler

Det finns flera lagar som gäller för bostadsrättsföreningar, men alla föreningar har också en egen lag, stadgarna, samt ordningsregler som medlemmarna måste följa. Aktuella och gällande stadgar finns alltid registrerade hos Bolagsverket, men också här nedanför. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller för föreningen.


Våra ordningsregler gäller för alla boende samt gäster hos boende.

Läs dessa och se till att de följs.