Ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar och visar hänsyn till dina grannar. Hälsa på varandra, var vänliga, vårda grannsämjan och använd ditt sunda förnuft. Här nedan, samt i menyn här bredvid så finns våra ordningsregler och allmänna regler för att vi alla ska kunna trivas i huset.


Musik och ljud 

Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Det gäller dygnet runt, men särskilt viktigt är det mellan klockan 22.00 och 08.00.

Undvik till exempel att dammsuga och tvätta sent på kvällen.

Ska du ha fest? Informera!

Tala om för grannarna att du ska ha fest i god tid innan. Du kan göra detta genom att sätta upp en lapp i trapphuset eller såklart genom att ringa på och berätta. Men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn! Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att dina grannar inte störs.Ombyggnation

När det gäller ombyggnation och renovering är det viktigt att styrelsen meddelas innan arbete påbörjas. Om väggar ska tas ner måste intyg från konstruktör uppvisas. Informera även grannarna och då i synnerhet de närmaste grannarna om att det kommer att väsnas mer än normalt under en begränsad tid. Vi uppmanar att i samband med ombyggnad byta ut alla gamla tyg elledningar om de finns kvar. Risken för brand är stor!

Tider då det är ok för störande arbeten:

Vardagar kl. 08.00 - 19.00

På helger gäller kl. 10.00-17.00

Högtider är det inte tillåtet överhuvudtaget!

Se mer information kring ombyggnation på fliken Bygga & Renovera.


Grovsopor

Alla grovsopor måste köras till anläggningar för grovsopor, och aldrig ställas vid containrar, i korridorer, förråd eller andra utrymmen. Förutom att det är allmänt otrevligt utgör detta ett allvarligt hinder och i fall av t.ex. brand skulle dessa hinder medföra allvarliga konsekvenser. Förr eller senare måste man forsla bort skräpet och om brf måste stå för kostnaderna varje gång är detta en belastning som drabbar alla i slutändan.Cykelförrådet

Det är trångt i förrådet och alla får hjälpas åt att hålla ordning.


Trapphuset

Barnvagnar, cyklar eller andra lösa föremål får inte under några omständigheter förvaras i trapphuset. De ska förvaras på avsedd plats i cykelrum eller förråd alternativt inne i lägenheten. Detta på grund av att utrymningsvägarna skall vara fria vid en eventuell brand, trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.


Säkerhet

Kontrollera att dörrarna till entré och andra gemensamma utrymmen slår igen efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.


Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka så att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på föreningens tomt. Naturligtvis tar du upp djurets spillning.


Rökning

Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen. Visa respekt för kringboende vid rökning på balkong/uteplats då röklukt kan transporteras in i lägenheter via luftintag.


Eldstäder

Fjorton lägenheter i huset har öppen spis. I vissa spisar råder eldningsförbud. Styrelsen har kontaktat brandförsvaret och dom medlemmar som tackade ja till en certifiering för att kunna elda har ett bevis som säger att eldning är ok. Plomberade spisar går inte att elda i.


Förråd

Förvara inte värdefulla saker eller brandfarligt material i ditt förråd. Ditt vinds- och källarförråd ska du förse med lämpligt lås så snart du har flyttat in. Kontrollera förråden med jämna mellanrum.


Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler detta till fastighetsskötaren. Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag har avtal med Nomor. Det betyder att du som medlem/hyresgäst får kostnadsfri sanering och rådgivning från Nomor när du behöver.


Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts. Om du inte lyckas lösa stoppet själv, kontakta fastighetsskötaren så hjälper de dig. Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!