Bygga och renovera

Planerar du att renovera och bygga om?

När det gäller ombyggnation och renovering är det viktigt att styrelsen meddelas innan arbete påbörjas.

Informera även grannarna och berätta att du kommer bygga om och att det kan väsnas mer än vanligt. Respektera tiderna för när störande arbeten får utföras!


Tider för störande arbeten:

Vardagar kl. 08.00 - 19.00

På helger kl.10.00 - 17.00

Högtider är det inte tillåtet överhuvudtaget!


Vi uppmanar alla boende att byta ut alla gamla elledningar av tyg om de finns kvar 

pga brandrisk! När det gäller rivning av väggar, förändringar som berör rörsystem i kök eller badrum måste du ha styrelsen godkännande. Konstruktörs utlåtande ska uppvisas.

Det är viktigt att ni kontrollerar om väggar är bärande eller ej. I alla avseenden ansvarar bostadsrättsägaren för eventuella negativa följder. Arbetet ska självklart utföras av behörig fackman. Meddela även styrelsen vilken firma ni anlitar.


Byggavfall

Det blir allt vanligare att storsäckar används vid renoveringar. Vad många inte vet är att det krävs tillstånd av Polisen för att ställa ut storsäckar på gatan. Bara i undantagsfall ges tillstånd att ställa säckarna på trottoaren.


Kontakta styrelsen för att få hänvisning till bestämd plats för avfall och utplacering av Big Bag eller liknande.

Det är absolut förbjudet att placera byggavfall på framsidan ut mot Gullmarsvägen.


Köksfläkt

Du får endast installera en kolfilterfläkt i ditt kök. Inget får vara kopplat till ventilationskanalerna.