Nycklar

Alla medlemmar/hyresgäster har fått en uppsättning om två nycklar och tre blippar till gemensamma utrymmen. Har ni tappat bort en nyckel/blipp eller av annan anledning är i behov av en kopia av entrényckeln ska ni kontakta föreningens fastighetsskötare på hutta.ab@gmail.com


Kostnad för en ny nyckel är 500 kr/kopia. Att göra en kopia av nyckel till lägenhetsdörr ombesörjer varje enskild medlem/hyresgäst. Vill du byta din dörr till en säkerhetsdörr så vill vi ha ett enhetligt intryck i trapphuset, använd därför företaget Daloc. Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.


Varje lägenhet innehar en bokningscylinder med nyckel till tvättstugan. Om bokningscylindern tappas bort kan en ny beställas mot en avgift på 300 kr. Även denna beställs via fastighetsskötaren. Det är inte tillåtet att boka tvättid med papperslappar i bokningstavlan.