Parkering

Föreningen har totalt 14 parkeringsplatser på baksidan av huset som tilldelas via ett kösystem. Två av parkeringsplatserna hyrs av affärslokalerna, Happie Hands och Gullmarskliniken. Avgiften ligger på 750kr/månad.


Om du är intresserad av en parkeringsplats anmäl ditt intresse med namn, lägenhetsnummer mejladress ,om det finns, och telefonnummer till Princip Redovisning AB, som

kommer att ta hand om det i fortsättningen.

Det som är viktigt är att den som ansöker om en parkeringsplats är medlem i föreningen, inte sambo som inte står med på medlemsansökan, vi skriver bara avtal med medlemmar i föreningen. Om du behöver hyra ut din pakeringsplats av någon anledning så får man bara hyra ut i andra hand till en medlem i föreningen.