Parkering

Föreningen har totalt 14 parkeringsplatser på baksidan av huset som tilldelas via ett kösystem. Två av parkeringsplatserna hyrs av affärslokalerna, Happie Hands och Gullmarskliniken. Avgiften ligger på 550kr/månad.


Om du är intresserad av en parkeringsplats anmäl ditt intresse med namn, lägenhetsnummer mejladress ,om det finns, och telefonnummer till Princip Redovisning AB, som

kommer att ta hand om det i fortsättningen.