Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha godkännande från styrelsen. Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förlora din nyttjanderätt.


Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgifter om skäl för uthyrning, vilken period uthyrningen avser samt uppgifter om den som hyr. Ny ansökan ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning.

Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut. Tänk på att avtala bort det så kallade besittningsskyddet om du har för avsikt att hyra ut lägenheten för längre tid än två år. Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller med din hemförsäkring om du t.ex. lämnar kvar möbler eller annat i lägenheten.


Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i enlighet med praxis i hyresnämnden. Beaktansvärda skäl är exempelvis: militärtjänstgöring, heltidsstudier på annan ort, utlandstjänstgöring eller inledande av samboförhållande.

Föreningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde, varför det vid tvist är bostadsrättshavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden. Hyresnämndens beslut är överordnat styrelsebeslut och kan inte överklagas.


Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här bredvid och ska skickas in till styrelsen@pennteckningen.se.Blankett för

andrahandsuthyrning