Takterrass

Takterrassen är en fantastisk möjlighet för alla oss boende att utnyttja. Nya möbler samt kuddar har köpts in till terrassen för att göra det ännu trevligare att vara på taket. Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för terrassen. Självklart så har vi därför lite enkla regler för allas trivsel även för denna yta och om dessa regler inte följs kan vi tvingas att stänga terrassen och boende kan inte bruka den.


Vill du boka takterrassen så gör du detta via listan som sitter på dörren ut till terrassen. Tänk på att avboka om du vet med dig att du inte kommer nyttja den så att någon annan kan använda terrassen.


Boende ansvarar även för ALLA personer som vistas på terrassen.


Det är inte tillåtet att grilla, elda, använda fyrverkerier eller på annat sätt hantera brandfarliga varor på terrassen. Lämna inte tända ljus obevakade och kom ihåg att släcka dessa efter användning.


Var aktsam på så sätt att inga föremål tappas eller slängs från terrassen.

 

Vid vistelse på terrassen är det inte tillåtet att ta sig upp på intilliggande tak.


Visa hänsyn mot grannar vad gäller ljud som kan vara störande.


Vid vistelse på terrassen se till att dörren är stängd ut till trapphuset.


Lämna alltid terrassen ren och snygg efter vistelsen. Inget skräp eller dylikt ska lämnas kvar. Fimpar och snus ska plockas bort.


Återställ möblerna som de ursprungligen stod. Torka av bord och stolar. Dynor och textilier ska förvaras i vindsförrådet.


Kontrollera att dörrar är stängda och låsta efter vistelse på terrassen.


Kontakta styrelsen om något har gått sönder eller behöver åtgärdas på styrelsen@pennteckningen.se eller på felanmalan@pennteckningen.se.