Sophantering

Hushållsopor slängs i utställda låsta sopskåp på baksidan av fastigheten.


När det gäller övriga sopor så är det absolut förbjudet att ställa möbler, skräp eller andra lösa föremål i våra gemensamma utrymmen samt på vår tomt. All form av skräp som inte är hushållssopor skall slängas på närmaste återvinningscentral som exempelvis återvinningscentralen i Östberga. Du finner även en mindre återvinningsstation på Gullmarsvägen 7.


Det är viktigt att alla respekterar detta för vår gemensamma trivsel, men framförallt för allas säkerhet vid en eventuell brand.

 


Soppåsen - Hushållssopor - Matavfall


I soppåsen lägger du det som blir över när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.


Matavfall läggs i kärlen för matavfall i en brun papperspåse som är speciellt för matavfall. Påsarna finns i källarförrådet.


Tänk på!


Låt blöta sopor rinna av innan du lägger dem i soppåsen. Dels blir sopvikten lägre om överflödigt vatten fått rinna av först och dels blir det mindre kladdigt i soppåsen. Dessutom luktar torra sopor mindre än blöta sopor.


Knyt ihop soppåsen ordentligt så att soporna inte kan trilla ur påsen och fastna i kärlet.


Förpackningar av papper, som exempelvis mjölk- och flingpaket, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, sockerpåsar, skokartonger och hushålls- och toarullar lämnar du ej i soppåsen utan på återvinningsstationen på Gullmarsvägen 7.

Där lämnar du: glas, kartong och papper, metall, plast, tidningar, omslagspapper, papperskassar och förpackningar av wellpapp.


Återvinningscentralen Östberga


Nämaste större återvinningscentral hittar du i Östberga, där tar dom emot grovavfall, elavfall och farligt avfall.


Adress:

Bussens Väg  2

122 41 Enskede


Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet.

Tel: 08 - 508 465 40


Miljöstation för farligt avfall


På miljöstationen kan du lämna farligt avfall som inte bör slängas direkt i soppåsen.


Närmaste miljöstation för farligt avfall:


Preem

Arenavägen 87

121 77 Johanneshov


Tänk på!

Att även lågenergilampor och en del vanliga hushållskemikalier klassas som farligt avfall. Om du använder en annan förpackning än originalförpackningen när du lämnar in ditt farliga avfall är det viktigt att den nya förpackningen tål ditt farliga avfall.


Att märka upp innehållet tydligt så att den som skall ta hand om det farliga avfallet inte skadar sig. Kontrollera att förpackningen är hel och inte läcker. Blanda inte olika medel och kemikalier – lämna dem var för sig. En del farligt avfall måste hanteras varsamt.