Valberedning


VALBEREDNING


Valberedningen 2023/2024 består av:


Erik Allenius Somnell


Rickard Bergman


Epost: valberedningen@pennteckningen.seValberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp inom bostadsrättsföreningen vars uppgift är att förbereda val av styrelsemedlemmar och suppleanter samt presentera dessa inför årsstämman.


Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är stämmans uppgift. Däremot är det inte valberedningens uppgift att ingå i styrelsearbetet.


Valberedningens roll i bostadsrättsföreningen är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse och arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har inte mandat att styra eller påverka valberedningens arbete.

Det slutliga valet av styrelse sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Stämman har alltså möjlighet att föreslå andra kandidater än de som valberedningen presenterar.


En del av valberedningens arbete är att se till att de förslagna kandidaterna ska få en grundlig information om vad uppdraget innebär. En annan är att intervjua styrelsen för att ta reda på hur samarbetet fungerar och vilka kompetenser som styrelsen skulle behöva kompletteras med.